Regulamin Sklepu

 

 1. Sklep internetowy, działający w ramach witryny http://www.kramztradycjami.pl/ prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: pościel, zazdrostki, zasłonki, firanki, dekoracje stołu, fartuszki, poduszki ozdobne i tym podobne wyroby tekstylne.

 2. Właścicielem sklepu jest Kram z tradycjami Grażyna Kłopocka-Służała, Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą, NIP 521-268-27-74.

 3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi być osobą fizyczną pełnoletnią lub firmą.

 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Kram z tradycjami są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 5. Podany na stronie sklepu internetowego Kram z tradycjami cennik, obowiązujący w dniu złożenia zamówienia, obowiązuje od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

 6. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.

 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

 8. Na wszystkie produkty sprzedawane w sklepie wystawiane są paragony lub faktury VAT. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

 9. Przy każdym produkcie podany jest termin realizacji zamówienia.

 • Termin realizacji np. do 10 dni roboczych oznacza, że produkt zostanie wysłany do Klienta najpóźniej 10 dnia roboczego liczonego od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty lub – w przypadku płatności przy odbiorze – po dniu złożenia zamówienia.

 • W przypadku zakupu powyżej dwóch produktów, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W tym przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia terminu realizacji.

 • W okresach przedświątecznych (Wielkanoc i Boże Narodzenie), termin realizacji może ulec wydłużeniu.

 1. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. Jeśli przez ponad 5 dni Klient nie zapłaci za zamówienie, nie odbierze zamówienia lub Sprzedawca nie będzie mógł się z Klientem skontaktować, żeby zrealizować zamówienie – zamówienie zostanie anulowane.
 2. Produkt przed wysłaniem do Kupującego podlega dokładnej kontroli jakości.

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności produktu z umową, Kupujący ma prawo złożenia reklamacji. W opisie reklamacji Kupujący winien zawrzeć następujące informacje:

  - informacja i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

  - żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

  - dane kontaktowe składającego reklamację.

 2. Reklamacja winna być wysłana listem poleconym na adres Sprzedającego wskazany w fakturze VAT lub paragonie, lub złożona w formie elektronicznej na stronie sklepu (zakładka Kontakt).

 3. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedającego, Kupujący może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie produktu na koszt Sprzedającego na wskazany przez niego adres.

 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie http://www.kramztradycjami.pl/, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego.

Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, przez złożenie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być wysłane listem poleconym na adres Sprzedającego wskazany w fakturze VAT lub paragonie, lub w formie elektronicznej na stronie sklepu (zakładka Kontakt).

 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 3. Koszt zwrotu produktu pokrywa Kupujący. Kupujący winien odesłać produkt na adres Sprzedającego wskazany w fakturze VAT lub paragonie.

 4. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu, chyba że Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym – w tym przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Płatność i wysyłka

Formy płatności za produkt: 

 • przelew (numer konta ING Bank Śląski 57 1050 1777 1000 0092 0807 8825);
 • płatności elektroniczne - udostępniane są przez Tpay.com;
 • Pay Pal

Produkt wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (Paczka24, Kurier 48), firm kurierskich DPD i UPS oraz dostarczany do paczkomatu Inpost.


Kupujący wybiera sposób płatności i formę przesyłki składając zamówienie. Przy wyborze płatności elektronicznych lub Pay Pal koszt wysyłki zakupionego towaru jest powiększony o procent prowizji pobierany przez operatorów (Tpay.com i Pay Pal) .

 

 Postanowienia końcowe

 1. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 2. Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności i zaakceptował postanowienia w nich zawarte.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2018 roku i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.

 4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie http://www.kramztradycjami.pl/ z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 

 

Facebook