Masz pytanie?

Regulamin

 

 1. Sklep internetowy, działający w ramach witryny http://www.kramztradycjami.pl/ prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: pościel, zazdrostki, zasłonki, firanki, dekoracje stołu, fartuszki, poduszki ozdobne i tym podobne wyroby tekstylne.

 2. Właścicielem sklepu jest Kram z tradycjami Grażyna Kłopocka-Służała, Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą.

 3. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi być osobą fizyczną pełnoletnią lub firmą.

 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Kram z tradycjami są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 5. Podany na stronie sklepu internetowego Kram z tradycjami cennik, obowiązujący w dniu złożenia zamówienia, obowiązuje od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

 6. Ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.

 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.

 8. Na wszystkie towary sprzedawane w sklepie wystawiane są paragony lub faktury VAT. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

 9. Przy każdym towarze podany jest termin realizacji zamówienia.

 • Termin realizacji np. do 10 dni roboczych oznacza, że towar zostanie wysłany do Klienta najpóźniej 10 dnia roboczego liczonego od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty lub – w przypadku płatności przy odbiorze lub gotówką – po dniu złożenia zamówienia.

 • W przypadku zakupu powyżej dwóch produktów, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W tym przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia terminu realizacji.

 • W okresach przedświątecznych (Wielkanoc i Boże Narodzenie), termin realizacji może ulec wydłużeniu.

 1. Towar przed wysłaniem do Kupującego podlega dokładnej kontroli jakości.

 

Reklamacje

 

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupujący ma prawo złożenia reklamacji. W opisie reklamacji Kupujący winien zawrzeć następujące informacje:

  - informacja i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

  - żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

  - dane kontaktowe składającego reklamację.

 2. Reklamacja winna być wysłana listem poleconym na adres Sprzedającego wskazany w fakturze VAT lub paragonie, lub złożona w formie elektronicznej na stronie sklepu (zakładka Kontakt).

 3. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedającego, Kupujący może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie towaru na koszt Sprzedającego na wskazany przez niego adres.

 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie http://www.kramztradycjami.pl/, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Kupującego.

 

Zwroty

 

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, przez złożenie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być wysłane listem poleconym na adres Sprzedającego wskazany w fakturze VAT lub paragonie, lub w formie elektronicznej na stronie sklepu (zakładka Kontakt).

 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 3. Koszt zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Kupujący winien odesłać towar na adres Sprzedającego wskazany w fakturze VAT lub paragonie.

 4. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru, chyba że Kupujący wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym – w tym przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Płatność i wysyłka

 

 1. Formy płatności za towar:

 

 • przelew;

 • płatności elektroniczne - udostępniane są przez Tpay.com;

 • Pay Pal.

 

 1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (Paczka24) oraz firm kurierskich DPD i UPS.

 2. Kupujący wybiera sposób płatności i formę przesyłki składając zamówienie.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 2. Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności i zaakceptował postanowienia w nich zawarte.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2018 roku i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.

 4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie http://www.kramztradycjami.pl/ z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 

Facebook