Masz pytanie?

Polityka prywatności

 Polityka prywatności – od dnia 25.05.2018 r.

 

Administratorem danych osobowych jest Kram z tradycjami Grażyna Kłopocka-Służała, Kępa Niemojewska 68j, 26-902 Grabów nad Pilicą.

 

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Kram z tradycjami zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w celu:

 • realizacji umowy sprzedaży określonej w Regulaminie sklepu internetowego Kramu z tradycjami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • wypełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy sprzedaży określonej Regulaminem sklepu internetowego Kramu z tradycjami. Dla realizacji umowy sprzedaży niezbędne jest podanie następujących danych:

 • imię;

 • nazwisko;

 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

 • adres zamieszkania / siedziby;

 • adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)

 • w przypadku Klientów niebędących konsumentami nazwa firmy oraz numer NIP.

 

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży określonej Regulaminem sklepu internetowego Kramu z tradycjami oraz wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy sprzedaży, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji);

 • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

 • wypełnienia obowiązku prawnego Kramu z tradycjami (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

   

Dane osobowe Klientów zawierających umowy sprzedaży są przekazywane firmie Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-609 Wrocław, przy ul. Wagonowej 2B współpracującej z Przewoźnikami wskazanymi każdorazowo przez Klientów w procesie zawierania umowy sprzedaży, w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Nadawcę do Adresata, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem a Nadawcą i Adresatem.

 

Kram z tradycjami zapewnia Klientom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Kram z tradycjami może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Kram z tradycjami jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

 

Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Facebook